Studentenjobs en werkgevers

Voor alle werkgevers die nood hebben aan (tijdelijke) werkkrachten biedt Studentenjobs.be dé oplossing.

Bent u werkgever en op zoek naar een paar handen extra, dan kan u hier GRATIS uw jobaanbieding plaatsen. Het enige wat u moet doen, is u registreren, daarna kan u - na validatie - uw aanbieding(en) online zetten.

Lees onze reglementen ...
                         ... en registreer u!

Bent u al geregistreerd? Meldt u dan hier aan:

Overeenkomst tussen de gebruiker (werkgever) en Studiant vzw

De Studentenjobs.be website bestaat uit verscheidene webpagina's, alle onder de bevoegheid van Studiant vzw.

De gegevens die de werkgever moet invullen bij registratie voor Studentenjobs.be op de pagina terzake, moeten ten allen tijde volledig en accuraat zijn. De geheimhouding van de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Daarenboven is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor elke handeling die onder de account gebeurt. De gebruiker verklaart zich akkoord meteen Studiant vzw te verwittigen, wanneer hij misbruik van zijn account vaststelt. Studiant vzw is niet verantwoordelijke voor enig verlies of beschadiging van gegevens, direct of indirect voorvloeiende uit het gebruik of misbruik van de account van de gebruiker. Daarentegen kan de gebruiker wel aansprakelijk gesteld worden wanneer Studiant vzw schade lijdt door het gebruik of misbruik van de account door de gebruiker of derden.

Alle toegevoegde vacatures door de gebruiker, worden eerst nagekeken en eventueel gevalideerd door Studiant vzw. Studiant vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens, inkomsten, of andere direct of indirect voortvloeiende uit het niet aanvaarden van bepaalde vacatures. Welke vacatures aanvaard worden, wordt enkel en alleen door Studiant vzw beslist en deze beslissing kan onder geen enkele voorwaarde aangevochten worden.

Deze gebruikersovereenkomst kan ten allen tijde aangepast worden door Studiant vzw zonder verwittiging van de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig nakijken van de stipulaties in deze overeenkomst.

Door het registreren en/of het blijvend gebruik maken van een account op de site Studentenjobs.be, verklaart de gebruiker zich volledig en zonder uitzonderling akkoord met de op deze pagina beschreven voorwaarden.

Laatste versie: november 2001