Vacature #f84da03d5b19 detail

Taakomschrijving:Ondersteuner Ontwikkeling E-Learnings Leerlijn Vaardigheden Opleiding Geneeskunde - Leuven
Bedrijf:KU Leuven
Omschrijving:Je beschikt over een masterdiploma in het biomedische domein en bij voorkeur over een diploma Master in de Geneeskunde of Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde (of hiermee gelijkgesteld). Een bijkomende pedagogisch-didactische vorming en/of ervaring met de ontwikkeling van leeromgevingen/leertrajecten zijn een pluspunt. Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.Je bent pc-vaardig en hebt interesse in nieuwe technologische ontwikkelingen in het vakgebied.Je werkt graag in teamverband.Je bent ook creatief en denkt mee na over manieren om de doelen te bereiken. Je bent een probleemoplosser, punctueel en nauwkeurig in je taakuitvoering.Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. Je kunt je ook uitdrukken in het Engels en eventueel in het Frans.Je bent stressbestendig en handig in het opstellen van planningen. Deze functie is gericht op het ontwikkelen en op puntstellen van de hierboven beschreven e-learnings. Het doel is een coherent en uniform geheel van e-learnings te ontwikkelen voor de komende jaren:Je werkt je in in het hervormde curriculum geneeskunde zodat je een goed zicht hebt op het geheel.Je werkt concrete scenario’s uit voor e-learnings gebaseerd op de inhouden van het reeds beschikbare educatief materiaal binnen het huidige curriculum.Je bespreekt deze scenario’s en optimaliseert ze in nauw overleg met de academisch coördinator en de docenten die specifieke expertise hebben in de betreffende vaardigheden.Je coördineert de interactie tussen de academisch coördinator, de individuele docenten en de ondersteuners van het Expertisecentrum Onderwijs (EcO) met het oog op timing, montage, bijsturing en finaliseren van de e-learnings.Je ontwikkelt mee het nieuwe platform voor deze e-learnings binnen de Toledo omgeving in samenwerking met EcO.Je bent in functie van de beschikbare tijd ook bereid om mee te werken aan andere ontwikkelingen van het nieuwe vaardighedenonderwijs.De Faculteit Geneeskunde staat in voor de opleidingen Bachelor en Master in de Geneeskunde. In voorbereiding op de klinisch praktijkvoering, maken studenten Geneeskunde zich vertrouwd met een breed scala aan vaardigheden binnen verschillende aspecten die in het beroepsleven van een arts aan bod komen. Ze ontplooien kennis en kunde in hun rol als professional, in klinische consultvoering, persoonsgerichte communicatie, samenwerken en leidinggeven, kwaliteitsbeleid en in maatschappij-gericht handelen.In het hervormde curriculum geneeskunde dat vanaf academiejaar 2023-2024 zal starten, is een belangrijke rol weggelegd voor e-learnings die studenten vanaf het begin van elk academiejaar ter beschikking krijgen via de Toledo omgeving. Deze e-learnings vormen de essentiële voorbereiding op practica in het Vaardigheidscentrum en op de werkvloer tijdens stage-activiteiten.Het maken en oppuntstellen van deze e-learnings is een grote opdracht. De inhoud van de e-learnings wordt academisch gecoördineerd door een docent die een ruime groep van individuele docenten met specifieke expertise aanstuurt. Onderwijskundige en technische begeleiding wordt verzekerd door medewerkers van het Expertisecentrum Onderwijs Geneeskunde. Voor de optimalisatie van de coördinatie tussen de verschillende betrokkenen, zoeken we een enthousiaste Ondersteuner Ontwikkeling E-Learnings Leerlijn Vaardigheden. Wij bieden jou een deeltijdse (50%) tewerkstelling voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar.Ben je onmiddellijk inzetbaar in alle opdrachten van deze functie, dan start je in graad 7. Beloftevolle kandidaten die nog niet alle opdrachten meteen kunnen opnemen of nog een specifiek opleidingstraject moeten doorlopen, starten in graad 6. Graad 8 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.Naast de verloning biedt KU Leuven heel wat extralegale voordelen, zoals een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, een aantrekkelijke verlofregeling en tussenkomst in het openbaar vervoer.
Bron:
Regio: Vlaams-Brabant, Aarschot

Vacature bron: Studentenjobs.be