Vacature detail

Taakomschrijving:
Trainee Data Scientist (met opleidingstraject)
Bedrijf:
FOD Financiën
Omschrijving:
Job description Infosessie: Heb je vragen over deze unieke opportuniteit? Neem dan zeker deel aan onze digitale infosessie op donderdag 19 mei 2022 om 18:00 via . Jobinhoud: Bestudeer en analyseer je graag data? Wil je meewerken aan de realisatie van ambitieuze digitaliserings -en fraudeprojecten? Ben je leergierig en heb je oog voor detail binnen een innovatief team? Dan zoeken wij jou om onze diensten te versterken! Je krijgt een gerichte interne opleiding en training on the job door je collega’s om je te helpen bij het uitvoeren van onder andere deze taken: ·Je doet zelfstandig opzoekingen, analyses en vaststellingen van logische verbanden in de gegevensbanken om zo statistieken op te stellen alsook risico’s en opportuniteiten te identificeren op basis van historische computergegevens. ·Je analyseert de verbanden tussen de variabelen, de directe en indirecte correlaties, rekening houdend met verklarende variabelen. Deze analyse kan vervolgens bijvoorbeeld gebruikt worden bij de AAD&A voor het opsporen van accijnsfraude of is bij de AAFisc nodig voor het inschatten van risico’s bij fiscale controles. ·Je verwerkt en analyseert gegevens om vanuit de basisinformatie trends te ontdekken of beslissingen uit te werken. Je communiceert analysemethodes en bevindingen op een bevattelijke en overtuigende manier aan je leidinggevende en collega’s. ·Je werkt voorspellende modellen uit om de fraude op te sporen of om een reële schatting van het fiscaal risico te kunnen maken. Deze modellen kunnen dan bijvoorbeeld bij de AAD&A gebruikt worden in een realtime-omgeving om selecties op geïmporteerde containers uit te voeren, bij de AAI&I om het profiel van je klanten te bepalen om hun solvabiliteit te achterhalen, bij de AAFisc om de meest risicovolle dossiers bij een populatie belastingplichtigen te onderwerpen aan een fiscale controle. ·Je evalueert periodiek het voorspellend vermogen van uw modellen in productie. ·Je helpt bij het opstellen van complexe rapporten en analyses over gegevensbanken om de eigen organisatie en de partners toe te laten doeltreffende strategieën te bepalen. ·Je creëert meerwaarde door je gedreven zoektocht naar relevante nieuwe inzichten en verbetervoorstellen over interne processen en strategische opdrachten. Voor deze functie is de motivatie en wil om jezelf bij te scholen belangrijk. Daarom worden er voor deze functie geen specifieke technische vaardigheden getest, maar is er een opleidingstraject van 9 maanden in het Engels voorzien. Na indiensttreding krijg je dus de kans om je te ontwikkelen tot een volwaardig data scientist. In dit opleidingstraject brengen we je via verschillende modules de kneepjes van het vak bij om te kunnen starten in een uitdagende functie binnen de FOD Financiën. De specifieke topics die aan bod zullen komen zijn: Business Project Management, Veranderingsbeheer, Datapreparatie, SAS, LEAN… Deze opleiding wordt georganiseerd op de volgende 2 data, afhankelijk van je startdatum: ofwel 01/09/2022, ofwel 01/12/2022. Klik hier om het volledig opleidingsprogramma te bekijken. Heb je vragen over deze unieke opportuniteit? Neem dan zeker deel aan onze infosessie op 19 mei 2022 om 18u via deze link. We zijn op zoek naar toekomstige data scientists in de verschillende algemene administraties. Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. Je bent akkoord om gedurende 2 jaar deze of een gelijkaardige functie uit te oefenen, behoudens uitzondering (medische, sociaal-familiale redenen, promotie ed.) overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën. Vragen over de jobinhoud? Patrick Possemiers Contactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de Fiscaliteit Tel.: 02 578 22 43 E-mail: Elly Goossens Contactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de Inning en de Invordering Tel.: 02 576 54 99 E-mail: Nicolas Lambrecht Contactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie Tel.: 02 577 37 21 E-mail: Hannes Velghe Contactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Tel.: 02 578 32 98 E-mail: Maarten Vanderjeugt Contactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Tel.: 02 578 48 51 E-mail: Evi Vercammen Contactpersoon FOD Financiën - De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning Tel.: 02 575 62 52 E-mail: Debby Van Der Velden Contactpersoon FOD Financiën - Stafdienst ICT Tel.: 02 576 76 68 E-mail: Vragen over de selectieprocedure? Callcenter dienst Wervingen FOD Financiën Tel.: 02 572 57 71 E-mail: Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s. Aanbod Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. Loon Minimum aanvangswedde: 40.425,49 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Kijk om te weten te komen wat je zal verdienen. Valorisatie van beroepservaring Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector. Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie. De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd. Voordelen vakantiegeld en eindejaarspremie mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze FOD ligt naast het station Brussel-Noord. mogelijkheid voor een fietsvergoeding voordelen en interessante aanbiedingen via bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen glijdende werkuren in een 38-uren week allerlei sociale voordelen 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op , het portaal van het federale personeel. Profiel 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies. Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.Hoe nog deelnemen qua diploma? Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. Je kan deelnemen onder voorbehoud als je: oje diploma hebt behaald in een ander land dan België:Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de en bezorg het aan Selor. oje diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan . Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie '
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Brussel / Bruxelles, Brussels
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!