Vacature detail

Taakomschrijving:
Junior Professor Gedistribueerde Systemen
Bedrijf:
KU Leuven
Omschrijving:
Opdracht Onderzoek We zijn op zoek naar een junior kandidaat met enkele jaren post-doctorale ervaring en met bewezen expertise in verschillende aspecten van gedistribueerde systemen. Dit breed domein steunt op fundamenten, technieken en tools om gedistribueerde software en systemen te creëren. De gezochte kandidaat heeft al uitstekende onderzoeksresultaten behaald binnen dit onderzoeksgebied, over onderwerpen zoals, maar niet beperkt tot: SSysteemprogrammatuur die zich mogelijk situeert op diverse niveaus van de software-stapel : van diensten en middleware, over virtualisatie en besturingssystemen tot hypervisor, microkernen en firmware.Beveiliging, beschikbaarheid en foutbestendigheid van systemen en gedistribueerde systemen.Performantie en schaalbaarheid van systemen en gedistribueerde systemen.Het beheersen van compromissen wanneer verschillende eigenschappen – zoals performantie en beveiliging – gecombineerd moeten worden.De toepassing van systeemonderzoek in verschillende types van hedendaagse technologieën zoals cyber-physical systemen, cloud-gebaseerde systemen, het moderne web, mobiele omgevingen en mobiele toepassingen, draadloze systemen, IoT, kritische infrastructuur, enz.We richten ons op computersystemen van alle mogelijke groottes, van kleine mobiele apparaten tot datacentra en cloud-platformen. Daarbij kunnen alle denkbare praktische aspecten van computersystemen aan bod komen, met o.a. besturingssystemen, runtime systemen, opslag, netwerksoftware, beveiliging en privacy, virtualisatie, software-hardware interactie, performantie-evaluatie en analyse van systeembelasting, betrouwbaarheid en beschikbaarheid, schaalbaarheid, energie- en vermogenbeheer, het opsporen van fouten, testen, analyse van logs en historiek, foutherstel, enz.Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij als lid van het zelfstandig academisch personeel een onderzoeksprogramma ontwikkelt op internationaal niveau. U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau, verwerft competitieve onderzoeksfinanciering en begeleidt doctoraten van internationaal niveau. Onderwijs U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van de computer¬weten¬schappen en software engineering in bachelor- en/of masterprogramma’s van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven, en dit met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Kandidaten moeten kunnen aantonen dat ze de nodige vaardigheden en kwaliteiten hebben om te kunnen lesgeven op academisch niveau, of moeten een sterke bereidheid tonen om deze vaardigheden en kwaliteiten te ontwikkelen.U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. Dienstverlening U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening. U speelt een actieve rol in het profileren van het departement naar nieuwe studenten en het werkveld door participatie in opendeurdagen, netwerking events, enz. Profiel U heeft een doctoraatsdiploma in de computerwetenschappen of een daarmee gelijkwaardig diploma. U heeft een sterke staat van dienst in onderzoek op het gebied van softwaresystemen en gedistribueerde systemen en software systemen, in de brede zin van het woord. U beschikt over een sterk onderzoeksdossier en u hebt internationale onderzoekservaring. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften en conferenties. U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring en een brede directe inzetbaarheid voor onderwijs zijn pluspunten.U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U beschikt ook over leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands, resp. Engels te verwerven.Aanbod Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit en biedt vele mogelijkheden voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, enz. Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.Als junior onderzoeker wordt u in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar, vanaf 1 oktober 2023. Nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vastbenoemd als hoofddocent.
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Vlaams-Brabant, Leuven
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!