Vacature #c4af65dfc6cf detail

Taakomschrijving:Traineeship Payroll Consultant
Bedrijf:Accent
Omschrijving:"Ik was meteen gecharmeerd door deprofessionele en transparante manier van werken. Hier wordt er echtgeluisterd naar elkaar en wordt er oprecht gepolst naar iedersbehoeften en verwachtingen" anonieme medewerkerbij onze klant. Ben jij op zoek naar eennieuwe werkplek waar je kansen krijgt om levenslang te leren enautonoom te werken binnen de HR-sector? Bij onze klant werken een750 medewerkers die door de verschillende opleidingsmogelijkhedenuitgegroeid zijn tot experts in hun vakgebied. Bij jouw opstartword je niet aan je lot overgelaten want er is nagedacht over eenvolledig onboarding-proces. Ook hierover getuigt een medewerkergraag: "In de eerste weken en maanden was het bovenal deondersteuning van mijn naaste collega's dat zorgde voor eengezamenlijk succes. En inmiddels zijn we een jaar verder en ben ikfier op wat we samen bij die tevreden klant al realiseerden." Devlakke en informele bedrijfscultuur zorgt voor de nodige sfeer inde verschillende kantoren. Je komt terecht in een omgeving met zeerenthousiaste collega's en waar er ruimte is tot autonomie enflexibiliteit voor de werknemers. Denk je graag mee? Dan kan jezeker initiatief nemen bij onze klant. Ook leidinggevenden zijnzeer toegankelijk, laagdrempeligheid is hier zekeraanwezig.FunctiebeschrijvingInteressein payroll en sociale wetgeving, maar nog geen of slechts eenbeperkte ervaring in dit domein? Geen zorgen! Via dezeopportuniteit start je een traineeship waarin je wordt meegenomenin een opleiding inzake arbeidsrecht, sociale wetgeving enloonadministratie. Julie, een medewerker aan het woord:"Klantenbeheerder zijn betekent voor al het stipt en correctverwerken en betalen van voorschotten, lonen en wedden volgens degeldende regels. Daarnaast zijn we eerste aanspreekpunt van deklanten en werkgevers bij vragen en moeilijkheden. Je werktzelfstandig maar toch in teamverband. Uitdagingen worden in groepbesproken." Het grootste deel van jouw takenpakket bestaat devolledige loonverwerking van A tot Z van alle medewerkers van jouwklantenbestand. Concreet betekent dit dat je verantwoordelijk bentvoor: het controleren of de omzetting van brutonaar nettoloon correct is de nauwkeurigeverwerking van aanvragen voor vakantiegeld, eindejaarspremie,ecocheques, maaltijdcheques... de berekeningvan opzegvergoedingen als medewerkers ontslag geven/krijgen; jevoorziet in deze gevallen ook alle correcte documenten aan debetrokken partijen de inschrijving van nieuwemedewerkers, je vraagt hiervoor alle nodige informatie op bij deklant de opvolging van de maandelijkseindexeringen en de correcte toepassing hiervan; je houdt je klanthier ook van op de hoogte Een anderonderdeel van jouw takenpakket omvat het behandelen van alle vragenvan jouw klanten / medewerkers betreffende arbeidsrecht, sociale enfiscale wetgeving. Het is dan ook de bedoeling dat je eenlangdurige vertrouwensrelatie gaat opbouwen. Af en toe ga je danook op klantenbezoek om deze samenwerking nog teversterken.Functie-eisenBenje een schoolverlater of overweeg je een carrire-switch richtingpayroll consultant? > Dan is deze traineeship zeker iets voorjou! Onze klant verwacht enkel dat je een relevante opleiding hebtgenoten (bv. accountancy, personeelswerk, HR-management,handelswetenschappen, rechtspraktijk...). Je bent met anderewoorden gebeten door sociale wetgeving en wilt de nodigeinvesteringen doen in jouw kennis / ervaring hieromtrent.Belangrijk voor de vele klantencontacten is jouw kennis van deNederlandse taal. Communicatief sta je hier sterk genoeg in zowelmondeling als schriftelijk. Kennis van andere talen zijn uiteraardeen troef. Onderstaande eigenschappen staan op jouw lijfgeschreven: analytisch, je bent gek vancijfertjes nauwkeurig, vlijtig, nauwgezet enordelijk je bent een organisatietalent diestructuur in chaos kan brengenstressbestendig, halen van deadlines,resultaatgericht service-mindedgroot aanpassingsvermogen, je kan snel tussenverschillende taken/prioriteiten schakelencommunicatief vaardig met een talenknobbelleergierig, gedreven en vol goestingArbeidsvoorwaardenJewordt met open armen en zeer warm ontvangen door jouw collega's.Het onboarding-programma is zeer sterk uitgewerkt waardoor je nooitaan jouw lot wordt overgelaten. Je zult werken volgens dekantooruren (8u-17u, 38 uur per week) waarbij er de nodigeflexibiliteit aanwezig is in de vorm van glijdende uren. Onze klantheeft oog voor de work-life balans van al zijn medewerkers dus eris zeer veel bespreekbaar. waaronder bv. een 4/5de tewerkstelling.Thuiswerk bijvoorbeeld kan voor max. 2 a 3 dagen per week maar isgeen verplichting. Dit wordt in onderling overleg ingepland met decollega's. Het financile pakket voor deze functie bestaat uit:een bruto maandloon die afhangt van aantal jaar(relevante) ervaring maaltijdcheques van 7ecocheques van 250 per jaarhospitalisatie- en groepsverzekeringcafetariaplan waarin je kan kiezen uit wagen,tankkaart, extra verlofdagen... Hetsollicitatieproces bestaat uit maximum 3 gesprekken. Het eersteverloopt steeds digitaal met de HR-manager van onze klant. Hettweede gesprek is met de leidinggevende waarmee je nauw zalsamenwerken op de afdeling. Als dit alles positief verloopt danwordt er een derde gesprek ingepland om het loonsvoorstel samen teoverlopen. Al overtuigd dat je een meerwaarde zal zijn voor deklanten van onze klant? > Aarzel niet en bezorg ons jouwgegevens !
Bron:
Regio: Brussel / Bruxelles, Sint-Agatha-Berchem

Vacature bron: Studentenjobs.be