Vacature detail

Taakomschrijving:
Junior professor bodemkunde en bodemvruchtbaarheid
Bedrijf:
KU Leuven
Omschrijving:
Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Afdeling Bodem- en Waterbeheer en Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is er een vacature voor een voltijdse tenure track docent in het domein van bodemkunde en bodemvruchtbaarheid. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met onderwijscompetenties en een excellent onderzoeks profiel op vlak van bodemkunde en bodemvruchtbaarheid, en bieden hiervoor een aantrekkelijke onderzoeksomgeving met uitgebreide faciliteiten, en een aantrekkelijk startpakket. Het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen voert hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uit over het functioneren van geo- en ecosystemen. Verder bestudeert het departement de interacties tussen mens en omgeving alsook het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen. De Afdeling Bodem- en Waterbeheer telt momenteel 9 professoren en 65 onderzoekers en technische medewerkers. De afdeling voert onderzoek uit in volgende domeinen: bodemvruchtbaarheid, nutriënten- en koolstoffluxen in terrestrische en aquatische systemen, milieuchemie en –microbiologie, bodemfysica, hydrologie, remote sensing van het landoppervlak en data-analyse. De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen staat in voor het organiseren van bachelor-, master-, honours-, postgraduaat- en doctoraatsopleidingen in het studiegebied Toegepaste Biologische Wetenschappen. De bachelor- en ongeveer de helft van de masteropleidingen zijn Nederlandstalig. De overige opleidingen zijn Engelstalig. De meeste zowel Nederlands- als Engelstalige masteropleidingen leiden tot de beroepstitel bio-ingenieur: https://www.biw.kuleuven.be/ . Opdracht Onderzoek U ontwikkelt een onderzoeksprogramma dat gericht is op het ontrafelen van de biologische, geochemische en pedo-genetische processen die de bodemkwaliteit bepalen en, meer in het bijzonder, de bodemvruchtbaarheid als een belangrijke factor voor duurzame landbouwproductie, met aandacht voor het globale zuiden.Uw onderzoek kadert in de overkoepelende uitdaging om voldoende voedsel te produceren voor een groeiende en meer welvarende wereldbevolking, rekening houdend met de draagkracht van de aarde. U ontwikkelt internationale samenwerkingsverbanden om uw onderzoeksactiviteiten uit te bouwen. U heeft hiervoor toegang tot het uitgebreid analytisch instrumentarium van de Afdeling Bodem- en Waterbeheer en u bent bereid hiervoor wetenschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Dit omvat onder meer stabiele isotopeninstrumentatie, (LA-)ICP-MS en ICP-OES, groeikamers, radioactief tracerwerk, state-of-the-art microbiologische/moleculaire methoden en LC-MS/MS. Onderwijs U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van de bodemkunde en, meer in het algemeen, in milieu-, landbouw- en omgevingswetenschappen met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs, en maakt gebruik van het brede aanbod onderwijskundige professionalisering van de universiteit. Dienstverlening Als lid van het academisch personeel van de KU Leuven gebruikt u uw onderzoek en onderwijs als hefboom voor samenwerking met partners in het globale zuiden. Tevens engageert u zich voor maatschappelijke dienstverlening door deel te nemen aan het publieke debat en door lokale, regionale en (inter-)nationale overheden te ondersteunen bij ontwikkeling en opvolging van beleidsinitiatieven. U zal in deze functie samenwerkingen mogelijk maken met industrie. U neemt een actieve rol op in raden, onderwijscommissies en werkgroepen van de universiteit en in het bijzonder van de afdeling, het departement en de faculteit waartoe u behoort. Profiel U hebt een doctoraatsdiploma in de bodemkunde (Bio-ingenieurswetenschappen of aanverwant).U beschikt over een sterk onderzoeksprofiel dat blijkt uit internationale publicaties. Wetenschappelijke mobiliteit is een pluspunt.U hebt expertise in veld- en laboratoriumexperimenten en analysetechnieken.U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.U heeft de capaciteit om een onderzoeksteam te leiden en onderzoeksfinanciering aan te trekken.U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context. U hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden met het vermogen om te functioneren in internationale teams. U beheerst het Engels zowel mondeling als schriftelijk. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u vrij snel moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of Engels te verwerven. Aanbod Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksgerichte, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. De KU Leuven biedt haar studenten een academische vorming gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.KU Leuven, Alma Mater van veelgeprezen wetenschappers als Erasmus, Andreas Vesalius en Georges Lemaître, heeft een rijke wetenschappelijke traditie en geschiedenis. De internationaal gerenommeerde onderzoeks- en onderwijsprogramma's zorgen ervoor dat KU Leuven consequent tot de beste 50 universiteiten wereldwijd behoort.Een aantrekkelijk pakket aan startfinanciering (100.000 euro plus een PhD bursaal voor 4 jaren) wordt voorzien om een vlotte opstart van uw onderzoeksactiviteiten te garanderen. U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België. Leuven bevindt zich op twintig minuten sporen van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.Junior onderzoekers worden aangesteld als docent tenure track voor 5 jaar. Nadien worden ze, bij positieve evaluatie, benoemd als hoofddocent.
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Vlaams-Brabant, Leuven
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!