Vacature detail

Taakomschrijving:
Junior Professor in de Elektrotechniek: Multischaal-Elektrodynamica.
Bedrijf:
KU Leuven
Omschrijving:
Opdracht Onderzoek De huidige explosie van de nano-, kwantum-, cyber- en biowetenschappen en van de bijhorende technologieën voorspelt de grootste industriële en sociale transformatie in de geschiedenis van de mensheid. Elektrodynamica, de discipline die een van de vier basiskrachten in het universum bestudeert, zal ongetwijfeld een grote rol spelen in deze transformatie. Dit vereist echter een geleidelijke evolutie naar een "multischaal"-perspectief dat niet beperkt zal zijn tot enkel het macroscopische, zoals beschouwd in de hedendaagse elektromagnetische ingenieurswetenschappen, noch tot enkel het microscopische, zoals bestudeerd in de deeltjesfysica. Deze evolutie zal eerder deze extreme schalen integreren in een continuüm van verschillende schalen en de verschillende effecten bestuderen die optreden in het ganse spectrum van schalen, om zo de algemene eigenschappen van toekomstige systemen te bepalen. Het resulterende paradigma van "Multischaal-Elektrodynamica" omvat de studie en ontwikkeling van nieuwe materialen , nieuwe multifysica .We zijn op zoek naar kandidaten met het potentieel om een disruptieve rol te spelen in dit wereldwijde gebied van multischaal elektrodynamisch onderzoek. Dergelijke kandidaten moeten een solide achtergrond met overtuigende trackrecord hebben in computationele fysica, klassieke en kwantumelektrodynamica.U versterkt bestaande onderzoekslijnen en levert complementaire expertise aan de WaveCoRe onderzoeksgroep en zet samenwerkingsverbanden op binnen en buiten de afdeling.U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau met verscheidene nieuwe onderzoekslijnen in Multischaal-Elektrodynamica.U werkt een internationaal samenwerkingsnetwerk uit.U bent in staat competitieve financiering te verwerven.U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau, verwerft middelen voor fundamenteel en toegepast onderzoek en begeleidt doctoraten van internationaal niveau.U hecht de nodige aandacht aan de valorisatie van het onderzoek en aan verder toegepast onderzoek met het bedrijfsleven. Onderwijs U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van elektromagnetische golven en velden, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. Ze is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd. Dienstverlening U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.U bent bereid tot het uitvoeren van wetenschappelijk georiënteerde en toegepaste projecten in samenwerking met industrie en overheid.U bent bereid om actief betrokken te zijn bij het promoten van de faculteit Ingenieurswetenschappen en de opleidingen binnen het domein van de elektrotechniek bij toekomstige studenten en om te participeren in informatie- en public-relations-activiteiten van de faculteit.U geeft advies en ondersteuning voor onderzoeksprojecten in samenwerking met de onderzoekers en de PhD-studenten van de verscheidene onderzoeksgroepen binnen het departement. Profiel U bent houder van een diploma van Doctor in de Ingenieurswetenschappen of van een daarmee gelijkwaardig diploma, met een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het hierboven vermelde onderzoeks- en onderwijsdomein.U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale toptijdschriften en conferenties. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten relevant voor een universitaire context.Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands, resp. Engels te verwerven. Aanbod Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.U werkt in Heverlee, deel van Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.U wordt aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Vlaams-Brabant, Leuven
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!