Vacature detail

Taakomschrijving:
STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Wonen en schuldhulpverlening – regio Ieper/Veurne/Poperinge/Diksmuide
Bedrijf:
CAW
Omschrijving:
<p><b>Stage vacature</b><br/><b>STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Wonen en schuldhulpverlening – regio Ieper/Veurne/Poperinge/Diksmuide</b><br/>CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.<br/>Als psychosociaal begeleider wonen en schuldhulpverlening ga je integraal aan de slag met hulpvragers met een woonproblematiek.<br/>Elke begeleider gaat integraal en intensief aan de slag met mensen die een vraag hebben naar woonbegeleiding en/of hulp bij financiële moeilijkheden. Dit doe je met aandacht voor alle levensdomeinen op vraag, op maat en op ritme van de cliënt. Je werkt met de cliënt waar hij/zij je nodig heeft (in de context, aan huis, op vindplaatsen, op straat, bij diensten, in het opvangcentrum, op bureau…)<br/>Je werkt maximaal in de leefomgeving van de cliënt met als doel een ontwikkelingsproces op vlak van woon- en/of financiële vaardigheden op gang te brengen. Binnen de woonbegeleiding beogen we dat de persoon erin slaagt zijn woonst te behouden en hier voldoende (zelf)redzaam in is, alvorens we een stap achteruit doen, dit met het doel thuisloosheid of een herval in thuisloosheid te voorkomen. Binnen de financiële hulpverlening gaan we in dialoog met de cliënt, staan we stil bij de benodigde vaardigheden en hoe we deze competenties kunnen versterken. In geval van schulden gaan we tussen cliënt en schuldenaar bemiddelen en de afbetalingen naast de cliënt mee opvolgen. De cliënt blijft de zelfbeschikking over zijn financiën behouden.<br/>Als erkende dienst schuldbemiddeling moeten we een kwaliteitsvolle schuldbemiddeling garanderen. We bieden kennis en inzicht op de diverse technische, administratieve en juridische aspecten rond schuldbemiddeling.<br/>De focus ligt op een kracht- en doelgerichte zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen waarbij we bij voorkeur naast de cliënt staan, waar mogelijk achter hem staan en indien noodzakelijk voor hem gaan staan zonder de regie over te nemen.<br/>Essentiële componenten in dit alles is de integrale aanpak met aandacht voor alle levensdomeinen, de opbouw van een vertrouwensrelatie, een aanklampende begeleidingshouding, samenwerking met andere diensten (casemanagement) en het versterken van het sociaal netwerk.<br/>Om op verplaatsing te kunnen gaan dien je vanaf een derdejaars stage te beschikken over een rijbewijs. Bij voorkeur beschik je dan ook enkele dagen in de week over een persoonlijke wagen. Er is een onkostenvergoeding voorzien bij gebruik van de wagen in functie van huisbezoeken.</p><p><b>Opdrachten als PSB Wonen en schuldhulpverlening</b><br/>• Je verleent begeleiding aan hulpvragers die in een materiële, sociale en/of psychosociale noodsituatie verkeren.<br/>• Je doet aan vraagverheldering, verkent basisrechten en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt.<br/>• Je denkt met je cliënt na over de toekomst, maakt een begeleidingsplan op en volgt samen met je cliënt de onderling gemaakte afspraken op. Je zorgt voor systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met je cliënt.<br/>• Je adviseert je cliënt over de sociale hulpmogelijkheden en/of verwijst naar bevoegde organisaties (een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken,…).<br/>• Je zorgt voor emotionele ondersteuning en een warme aanmelding bij geschikte hulp.<br/>• Je zoekt samen met je cliënt naar een geschikte en duurzame woonsituatie.<br/>• Je werkt verbindend en contextueel.<br/>• Je versterkt de aanwezige financiële vaardigheden en bevorderd de groei van financiële competenties.</p><p><b>Enkele casussen waarmee je aan de slag gaat</b><br/>• Robin is een 19 jarige jongeman die sinds 6 maanden alleen woont. Hij heeft een VAHP erkenning omwille van zijn mentale beperking. Hij erkent zelf niet dat hij een mentale beperking heeft en weigert alle hulp die gekoppeld is aan zijn VAPH erkenning. Momenteel heeft hij geen dagbesteding en brengt hij zijn dagen door met rond te hangen in het park. Hij geeft geen vaste vriendenkring en leeft van de wisselende sociale contacten. Zijn woning ligt er verwaarloosd bij, waardoor hij discussies krijgt met zijn buren. Hij is momenteel geschorst van zijn leefloon omwille van het niet nakomen van de afspraken. Robin geef aan zich niet gelukkig te voelen hoe zijn leven nu is en dat het allemaal te veel is voor hem. De OCMW medewerker vreest ook dat hij op die manier alles begint te verwaarlozen en vreest dat hij zijn woonst zal verliezen. Daarom raadde ze hem onze hulp in te roepen.<br/>• Herman is een volwassen man die steeds bij zijn ouders heeft gewoond tot hij in de gevangenis is beland. Na zijn gevangenschap was hij niet meer welkom thuis. Hij kon gelukkig reeds vlug terecht in een sociale woonst. Doch er komt nu heel wat van administratie op hem af waar hij totaal geen ervaring mee heeft. Daarnaast heeft hij weet dat hij nog zal worden aangemaand om enkele penale boeten te betalen. Hoe hij dit zal doen met zijn beperkt inkomen is hem onduidelijk. Hij merkt ook op dat hij ondertussen al achterstaat met een factuur van telecom en huur. We bekijken samen hoe een overzicht van het geheel te maken en een budgetplan op te stellen. Op die manier kunnen we de schuldeisers aanschrijven een afbetalingsvoorstel voorleggen.</p><p><b>Ons aanbod</b><br/>• We bieden je een uitdagende stage ervaring in een dynamische eerstelijnsorganisatie.<br/>• Je komt terecht in een warm team waar je een eigen stagementor krijgt toegewezen. Daarnaast biedt het voltallige team ook de nodige ondersteuning om je stage ervaring maximaal vorm te geven.<br/>• Je neemt een ondersteunende rol op gekoppeld aan meerdere teamleden waardoor je kennis maakt met diverse hulpverleningsstijlen.<br/>• Je neemt structureel deel aan team intervisie. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een organisatie brede intervisie/clusteroverstijgende intervisie (COI).<br/>• Naast het leren kennen van je eigen stage team, is er ook mogelijkheid om zicht te krijgen op de voltallige organisaties en de ruimere inhoudelijke opdrachten van een CAW.</p> <p>CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.</p>
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Heel België / toute la Belgique, null
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!