Vacature detail

Taakomschrijving:
Trainee Data Scientist (met opleidingstraject) (m/v/x)
Bedrijf:
FOD FINANCIEN
Omschrijving:
Jobinhoud Bestudeer en analyseer je graag data? Wil je meewerken aan de realisatie van ambitieuze digitaliserings -en fraudeprojecten? Ben je leergierig en heb je oog voor detail binnen een innovatief team? Dan zoeken wij jou om onze diensten te versterken! Je krijgt een gerichte interne opleiding en training on the job door je collega’s om je te helpen bij het uitvoeren van onder andere deze taken:Je doet zelfstandig opzoekingen, analyses en vaststellingen van logische verbanden in de gegevensbanken om zo statistieken op te stellen alsook risico’s en opportuniteiten te identificeren op basis van historische computergegevens.Je analyseert de verbanden tussen de variabelen, de directe en indirecte correlaties, rekening houdend met verklarende variabelen. Deze analyse kan vervolgens bijvoorbeeld gebruikt worden bij de AAD&A voor het opsporen van accijnsfraude of is bij de AAFisc nodig voor het inschatten van risico’s bij fiscale controles.Je verwerkt en analyseert gegevens om vanuit de basisinformatie trends te ontdekken of beslissingen uit te werken. Je communiceert analysemethodes en bevindingen op een bevattelijke en overtuigende manier aan je leidinggevende en collega’s.Je werkt voorspellende modellen uit om de fraude op te sporen of om een reële schatting van het fiscaal risico te kunnen maken. Deze modellen kunnen dan bijvoorbeeld bij de AAD&A gebruikt worden in een realtime-omgeving om selecties op geïmporteerde containers uit te voeren, bij de AAI&I om het profiel van je klanten te bepalen om hun solvabiliteit te achterhalen, bij de AAFisc om de meest risicovolle dossiers bij een populatie belastingplichtigen te onderwerpen aan een fiscale controle.Je evalueert periodiek het voorspellend vermogen van uw modellen in productie.Je helpt bij het opstellen van complexe rapporten en analyses over gegevensbanken om de eigen organisatie en de partners toe te laten doeltreffende strategieën te bepalen.Je creëert meerwaarde door je gedreven zoektocht naar relevante nieuwe inzichten en verbetervoorstellen over interne processen en strategische opdrachten. Voor deze functie is de motivatie en wil om jezelf bij te scholen belangrijk. Daarom worden er voor deze functie geen specifieke technische vaardigheden getest, maar is er een opleidingstraject van 9 maanden in het Engels voorzien. Na indiensttreding krijg je dus de kans om je te ontwikkelen tot een volwaardig data scientist. In dit opleidingstraject brengen we je via verschillende modules de kneepjes van het vak bij om te kunnen starten in een uitdagende functie binnen de FOD Financiën. De specifieke topics die aan bod zullen komen zijn: Business Project Management, Veranderingsbeheer, Datapreparatie, SAS, LEAN… Deze opleiding wordt georganiseerd op de volgende 2 data, afhankelijk van je startdatum: ofwel 01/09/2022, ofwel 01/12/2022. om het volledig opleidingsprogramma te bekijken. Heb je vragen over deze unieke opportuniteit? Neem dan zeker deel aan onze infosessie op 19 mei 2022 om 18u via .We zijn op zoek naar toekomstige data scientists in de verschillende algemene administraties.Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.Je bent akkoord om gedurende 2 jaar deze of een gelijkaardige functie uit te oefenen, behoudens uitzondering (medische, sociaal-familiale redenen, promotie ed.) overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën.Vragen over de jobinhoud?Patrick PossemiersContactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de FiscaliteitTel.: 02 578 22 43E-mail: Elly GoossensContactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de Inning en de InvorderingTel.: 02 576 54 99E-mail: Nicolas LambrechtContactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de Bijzondere BelastinginspectieTel.: 02 577 37 21E-mail: Hannes VelgheContactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de Douane en AccijnzenTel.: 02 578 32 98E-mail: Maarten VanderjeugtContactpersoon FOD Financiën - Algemene Administratie van de PatrimoniumdocumentatieTel.: 02 578 48 51E-mail: Evi VercammenContactpersoon FOD Financiën - De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuningTel.: 02 575 62 52E-mail: Debby Van Der VeldenContactpersoon FOD Financiën - Stafdienst ICTTel.: 02 576 76 68E-mail: Vragen over de selectieprocedure?Callcenter dienst WervingenFOD FinanciënTel.: 02 572 57 71E-mail: Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s. Werkgever is op zoek naar minstens 10 data scientists voor verschillende administraties en stafdienst. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel (Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).Je kan in één van de volgende algemene administraties of stafdiensten worden tewerkgesteld:De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. Profiel CompetentiesGedragsgerichte competentiesJe legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.Technische competentieJe hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.RedeneervaardighedenNumeriek redeneervermogenEen goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore. Als je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.Niet vereist, wel een troefDe opleiding zal in het Engels worden gegeven. Een goede kennis van het Engels is daarom essentieel om de opleiding te kunnen volgen.Je komt in een tweetalige werkomgeving terecht. Een goede kennis van het Frans is een pluspunt. Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.Hoe nog deelnemen qua diploma?Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:je diploma hebt behaald in een ander land dan België:Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de en bezorg het aan Selor.je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan .Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 3. Vereist benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)De vacante functie is een functie van A1. Je moet voldoen aan: tot de klasse A1 behorenFederale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie)(benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A1. Je moet dus: je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen. Aanbod ArbeidsvoorwaardenJe wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. LoonMinimum aanvangswedde: 40.425,49 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Kijk om te weten te komen wat je zal verdienen. Valorisatie van beroepservaringWat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.Voordelenvakantiegeld en eindejaarspremiemogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremieuitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsledengratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoergemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze FOD ligt naast het station Brussel-Noord.mogelijkheid voor een fietsvergoedingvoordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@workbedrijfsrestaurant tegen democratische prijzenglijdende werkuren in een 38-uren weekallerlei sociale voordelen26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregelingindien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behoudengesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaarmogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerkmogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaringOntdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op , het portaal van het federale personeel. AanstellingsvoorwaardenAls je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserlandde burgerlijke en politieke rechten genieteneen gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt. Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong. Kandidaten die werken voor de rekruterende instelling en waarvoor het art 25 van het organiek reglement niet van toepassing is kunnen op basis van hun benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zullen volgens de principes van mutatie de vacante functie opnemen. Kandidaten die werken voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement vallen (o.a. shift) kunnen slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Brussel / Bruxelles, Brussels
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!