Vacature detail

Taakomschrijving:
STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Relaties en Persoonlijke Problemen + Bezoekruimte – regio Ieper/Veurne/Poperinge/Diksmuide
Bedrijf:
CAW
Omschrijving:
<p><b>Stage vacature</b><br/><b>STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Relaties en Persoonlijke Problemen + Bezoekruimte – regio Ieper/Veurne/Poperinge/Diksmuide</b></p><p>CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.<br/>Als psychosociaal begeleider team relaties en persoonlijke problemen ga je integraal aan de slag gaat met cliënten en hun context. Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’.<br/>Je staat in voor de psychosociale begeleiding op eerste lijn van kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsvragen.<br/>Je maakt deel uit van een team dat zich focust op cliënten met persoonlijke problemen of met gezins- en/of relationele problemen.<br/>De Bezoekruimte staat in voor het contactherstel tussen kinderen en hun ouders en/of tussen kleinkinderen en hun grootouders.<br/>Als psychosociaal begeleider biedt je tijdelijk begeleiding in die situaties waarbij er moeilijkheden zijn bij de uitoefening van de omgangsregeling met de kinderen. Aan de hand van gesprekken en het organiseren van (begeleide) bezoeken proberen wij tot een contactherstel te komen.<br/>Naast het contactherstel moedigt de Bezoekruimte de ouders aan tot het reorganiseren van hun ouderschap en het uitwerken van een omgangsregeling.</p><p><b>Opdrachten als PSB Relaties en persoonlijke problemen</b><br/>▪ Je begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsproblemen conform de visie en werkingsprincipes van het CAW.<br/>▪ Je werkt een hulpverleningsvoorstel en een begeleidingsplan uit op basis van de noden van de cliënt/het cliëntsysteem. Je zorgt voor een systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met het cliëntsysteem.<br/>▪ Je biedt consult volgens expertise zowel aan externe diensten als aan collega’s intern.<br/>▪ Je neemt administratie op in functie van de cliënt en de organisatie.<br/>▪ Je neemt deel aan relevant intern teamoverleg.<br/>▪ Je bouwt een begeleidingsrelatie uit met het gezin en werkt samen met alle gezinsleden aan de doelstellingen die zij vooropstellen.<br/>▪ Je werkt mee aan het opmaken van een gezinsplan dat betekenisvol, haalbaar en op maat is van het gezin.<br/>▪ Je biedt ondersteuning aan het gezin en het netwerk om de correcte stappen te ondernemen om waar aangewezen professionele ondersteuning te bekomen.<br/>▪ Je voorziet de nodige toeleiding en warme overdracht naar vervolghulpverlening. Dit zowel binnen als buiten de organisatie.</p><p><b>Opdrachten als PSB Bezoekruimte</b><br/>▪ Je behartigd de aanmeldingen binnen de Bezoekruimte. Je staat in voor de onthaal – en evaluatie gesprekken met de kinderen, de verblijf-en bezoekouders of andere opvoedingsverantwoordelijken.<br/>▪ Je geeft de nodige informatie en advies door.<br/>▪ Je staat in voor het organiseren en ondersteunen van de bezoeken</p><p><b>Enkele casussen waarmee je aan de slag gaat</b><br/>▪ Mieke en Johannes zijn beide 32 jaar. Ze hebben een dochter van 3 jaar en een zoontje van 1 jaar. Hun vraag is hoe ze beter als koppel kunnen communiceren zodat de spanningen en frustraties tussen elkaar verdwijnen.<br/>▪ Karen is 51 jaar en komt naar het CAW. Ze heeft namelijk de vraag hoe ze minder kan piekeren en minder stress kan ervaren. Daarnaast wil ze haar zelfvertrouwen vergroten en hierin tips en tools aangereikt krijgen.<br/>▪ Katrien (44 jaar) en Mohammed (39 jaar) zijn ex – partners. Samen hebben ze drie kinderen. De communicatie tussen de ouders verloopt stroef. Hun vraag is hoe ze dit kunnen verbeteren in het belang van de kinderen.<br/>▪ Jan, de vader, is verblijfsouder. Marie, de moeder is bezoekouder. Samen hebben ze 2 kinderen, 7 en 9 jaar. Moeder verliet het gezin en ging inwonen bij een andere partner, vader wou niet dat de kinderen nog contact hadden met moeder. De scheiding tussen de ouders is volledig rond. Contact tussen vader en moeder is er niet. De familierechtbank schreef in het vonnis dat er een contactherstel tussen de kinderen en moeder moet gebeuren via de Bezoekruimte.</p><p><b>Ons aanbod</b><br/>• We bieden je een uitdagende stage ervaring in een dynamische eerstelijnsorganisatie.<br/>• Je komt terecht in een warm team waar je een eigen stagementor krijgt toegewezen. Daarnaast biedt het voltallige team ook de nodige ondersteuning om je stage ervaring maximaal vorm te geven.<br/>• Je neemt een ondersteunende rol op gekoppeld aan meerdere teamleden waardoor je kennis maakt met diverse hulpverleningsstijlen.<br/>• Je neemt structureel deel aan team intervisie. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een organisatie brede intervisie/clusteroverstijgende intervisie (COI).<br/>• Naast het leren kennen van je eigen stage team, is er ook mogelijkheid om zicht te krijgen op de voltallige organisaties en de ruimere inhoudelijke opdrachten van een CAW.</p> <p>CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.</p>
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Heel België / toute la Belgique, null
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!