Vacature detail

Taakomschrijving:
Projectmedewerker voor de uitbouw van een nieuwe opleiding in toegepaste ethiek
Bedrijf:
KU Leuven
Omschrijving:
Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte biedt opleidingen aan in het Nederlands en het Engels op het niveau van bachelor, master en research master. In totaal telt de faculteit ruim 800 studenten, waarvan een kleine helft in het internationaal programma studeert. De faculteit heeft ook een groot aantal werkstudenten, uitwisselingsstudenten en doctoraatsstudenten. Functie Je voert een analyse uitvan de behoefte aan een nieuwe opleiding rond toegepaste ethiek en brengt de relevante doelgroepen in kaart. Je denkt mee na over de noodzakelijke speerpunten van een nieuwepostgraduaatopleiding rond toegepaste ethiek. Je zoekt hiervoor een optimaal organisatie- en financieringsmodel en bereidt concrete onderwijsactiviteiten rond toegepaste ethiek voor.Je bereidt een beleidslijn voor omtrent de introductie van filosofische microcredentials (d.w.z. kleine opleidingsonderdelen die flexibel kunnen worde ningezet voor een bepaalde doelgroep). Deze beleidslijn heeft een dubbele focus:1. Een nieuw aanbod rond toegepaste ethiek, 2. een aangepast aanbod voor zij-instromers en werkstudenten in de bacheloropleiding wijsbegeerte.Je werkt een aantrekkelijk pakket uit van microcredentials die algemene, filosofische opleidingsonderdelen toegankelijk makenvoor zij-instromers en werkstudenten. Je denkt na over strategieën om de afstand met de vooropleidingen van deze studenten te overbruggen. Je geeft hierbij bijzondere aandacht aan activerende werkvormen en filosofische vaardigheden (schrijf-, presentatie- en onderzoeksvaardigheden).Je ontwikkelt ideeën en plannen in overleg met de facultaire beleidsverantwoordelijken en collega’s van de Dienst Onderwijs & Studenten van het HIW. Je gaat op zoek naar relevante expertise binnen en buiten KU Leuven. Je waakt erover dat het aanbod aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Met betrekking tot het nieuwe aanbod aan microcredentials ben je een aanspreekpunt voor (toekomstige) studenten, docenten en eventuele partners. Profiel Je bent master in de wijsbegeerte of moraalwetenschappen. Een doctoraat in de wijsbegeerte of moraalwetenschappen strekt tot aanbeveling.Je bent vertrouwd met de belangrijkste ontwikkelingen rond het onderwijs in toegepaste ethiek en levenslang leren.Je hebt inzicht in de manier waarop een kwaliteitsvolle filosofische opleiding is opgebouwd. Je bent vertrouwd met onderwijsreglementering en administratieve procedures i.v.m. onderwijs.Je beschikt over goede computervaardigheden en leert vlot nieuwe toepassingen gebruiken. Je beschikt over uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Je weet informatie overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren, zowel in gedrukte als in digitale vorm.Je hebt een sterk organisatievermogen en weet van aanpakken.Je kunt zelfstandig werken en goed samenwerken. Aanbod Wij bieden een aanstelling als deeltijds (minimum 80%) of voltijds wetenschappelijk medewerker voor 20 maanden, gekoppeld aan een verloning in barema 43 of 44. Startdatum: 1 februari 2022.
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Vlaams-Brabant, Leuven
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!