Vacature detail

Taakomschrijving:
Preventieadviseur arbeidsarts (Voltijds, deeltijds of in opleiding)
Bedrijf:
Groep IDEWE
Omschrijving:
Als preventieadviseur-arbeidsarts heeft u een beleidsadviserende en -ondersteunende rol op het vlak van gezondheid en welzijn op het werk. U maakt deel uit van een multidisciplinair team preventiespecialisten zodat alle aspecten van preventie aan bod komen. Via gerichte en speciale onderzoeken en reïntegratietrajecten hebt u directe impact op de tewerkstellingsmogelijkheden en -kansen van medewerkers. Door bedrijfsbezoeken en werkpostanalyses kent u de risico’s op de werkplek bij uw klanten zodat u met kennis van zaken zowel individuele als collectieve interventies kan voorstellen of uitvoeren. Deelname aan CPBW’s, helpen opzetten van bedrijfsinterne sensibiliseringscampagnes, realiseren van een verzuimbeleid, ondersteunen van opleidingsinitiatieven … zijn belangrijke activiteiten in het kader van uw adviesrol.U kan ook bijdragen aan onderzoeksopdrachten waardoor IDEWE in staat is om de eigen expertise te verfijnen en kwalitatief toonaangevend te blijven.Voor deze functie is regelmatige bijscholing een absolute noodzaak. IDEWE investeert daarom in interne vormingssessies en biedt mogelijkheden om deel te nemen aan congressen en seminaries. Dit is mogelijk omdat u deel uit maakt van een stabiele en dynamische organisatie die zich als marktleider hoge eisen oplegt inzake integrale kwaliteit en klantgerichtheid. U krijgt een aantrekkelijk salaris met aanvullend een aantal interessante extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering ed.) Ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een firmawagen en een leasefiets is voorzien. U bent arbeidsarts of arbeidsarts in opleiding en kan u minstens halftijds engageren. Naast uw technische kennis en bekwaamheden, eigen aan het vak, bent u een goed communicator (vlot in contacten met werkgevers, met werknemers, met vakbonden, met de collega’s preventie-adviseurs ...). U houdt ervan, of kijkt er naar uit, om in een multidisciplinair team de integrale dienstverlening aan uw klanten vorm te geven (eigen deskundigheid inbrengen, de inzichten van andere disciplines erkennen en gebruiken, gezamenlijke acties voorstellen en uitvoeren, elkaar introduceren bij klanten voor specifieke vraagstukken). Als arbeidsarts bent u een gespecialiseerd preventieconsultant. Dit vereist een klantgerichte opstelling waarbij u oog en oor hebt voor specifieke situatie van de diverse klanten (kleine en grote organisaties, productie en dienstverlening, diverse soorten en gradaties van risico’s ...). Daarbij slaagt u erin om zowel preventieadviseurs als HRM directeurs van onze klanten te overtuigen van de meest doelmatige en duurzame interventies om hun preventiebudget goed te investeren. De combinatie van het medische vak en de bedrijfs- en organisatiecontext is voor u aantrekkelijk en uitdagend. Voor tewerkstelling in de regio Brussel is tweetaligheid of goede kennis van het Frans uiteraard een must.
Verder naar solliciteren...
Bron:
Regio:
Antwerpen, Antwerp
Ken je iemand bij wie deze job past?
Zend hem/haar deze vacature!