Vacature #3280070 detail

Taakomschrijving:Dossierbehandelaar - Brugge
Bedrijf:Vlaamse Overheid
Omschrijving:Je analyseert en behandelt subsidiedossiers voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Dit gaat vnl.over overnames en investeringen in de land- en tuinbouwsector van West-Vlaanderen.Zo sta jij o.a.in voor: Nakijken van aanvragen en bijhorende documenten; Inwinnen en verzamelen van ontbrekende gegevens; Onderzoeken of aanvraag voldoet aan de reglementeringen; Klanten informeren over procedures, regelgeving, betalingen, … Het Departement Landbouw en Visserij: is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de Vlaamse Regering schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onder... Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
Bron:
Regio: West-Vlaanderen

Vacature bron: Studentenjobs.be